Ochrana dřevěných stavebních, dekoračních konstrukcí a také desek a dřevěných obkladů.


Dřevo – materiál, ze kterého se vytváří v Polsku většina střešních konstrukcí. Jeho přednosti je estetický vzhled, lehká dostupnost, snadné zpracování. Bohužel je také snadno zápalný. Dle nové evropské klasifikace hořlavosti, nezabezpečené dřevo má třídu D, tzn. , „že se může podstatně podílet na požáru“.
Při použití moderních a tradičních ochranných technik je možné upravit ohnivzdornost střešní konstrukce.
Nejčastěji používané metody ochrany dřevěných konstrukcí, střešní vazby, je impregnace nebo obložení podkroví sádrokartonovými deskami.


Impregnace

  Dřevěné konstrukce jsou chráněny před ohněm impregnací přípravky jako Ogniochron, Intox S a Fobos M-2. Všechny tyto prostředky jsou ředitelné vodou, proto můžeme nimi impregnovat jenom ty materiály, které přímo nepodléhají působení vody. Střešní vazbu je nutno naimpregnovat těmito preparáty teprve při položení krytiny, která ji chrání před deštěm. Taková impregnace je náročná a drahá, protože vyžaduje nanášení několik vrstev. Účelnější metodou je impregnační lázeň. Naimpregnované části je nutno ochránit před deštěm, přikrytím folii nebo položením krytiny, zabráníme tak vymýtí impregnačního prostředku.

 

 

Obložení

Jiným způsobem ochrany dřevěných konstrukcí je obložení sádrokartonovými, silikátovými a deskami z minerální vlny  

 

 


Zajištění veškerých instalačních propustí protipožární přepážkou

    Dle platného stavebních předpisů, budovy musí být rozdělené na určené požární zóny.
Technické instalace a zvláště trubky a elektrické kabely jsou vedeny několikrát přes stěny a stropy protipožárních přepážek. Tyto prostupy musí plnit požadované podmínky zatěsnění a nehořlavosti.

Kabelové prostupy chráníme ucpáním protipožární hmotou, které bobtnají pod vlivem vysoké teploty (kolem 150°C). Vytváří se tak ochranný povlak, který chrání před průnikem kouře a ohně přes požárně dělící konstrukci.
Prostupy mohou být vedeny ocelové, hliníkové nebo umělohmotné nosné konstrukce pro kabeláž (kabelové lávky) a také jednotlivé kabele o průměru méně než 20 mm a svazky kabelů o průměru méně než 100 mm.

Jednoduchým způsobem protipožárního zajištění je ucpání minerální vlnou. Na vlnu a průchozí kabeláž nanášíme endotermický nátěr, který bobtná ve vysoké teplotě. Takové řešení nabízí firma Promat, Hilti, Rockwool, SVT.

Jiným způsobem ochrany je ucpání prostupů protipožární směsi. Takové řešení nabízí firmy Promat i Hilti.
Tmel je možné použít v betonových, cihlových a pórobetonových stěnách a stropech. Jde o cementovou směs, proto je nevhodná pro použití u stěn obložených sádrokartónem.


V nabídce firmy Hilti jsou také protipožární prvky vyrobené z zpěněného polyuretanu. Používají se společně s protipožární tmelem, kterým ucpáváme spáry mezi kabely.
Jsou to hotové produkty, vyrobené z bezprašných materiálů, nejčastěji jsou využívány při zajištění laboratoří, telekomunikačních uzlů, nahrávacích studií a bank atd.
Při teplotě více než 300°C jsou schopné pětkrát zvětšit svůj objem.
Nedoporučuje se používat protipožárních prvků v vlhkém prostředí, protože poluryetan mění své vlastnosti při vlhkosti nad 80%. 

 

 

 

Trubicové propusti zajišťujeme při pomoci speciálních spon a kazet, které znemožňují průnik kouře a ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce.
Spony a kazety používáme tehdy, když jsou trubicové systémy vyrobené s hořlavých materiálů.
Propusti ve stěnách musí být zajištěné z dvou stran.


 Propusti ve stropě stačí zajistit jenom ze spodní části stropu.
Spony jsou vyrobené z materiálu bobtajicího při vysoké teplotě, které se upínají na hořící trubce. Podobným materiálem jsou vyplněné protipožární kazety.
      


Zajištění kabelů a kabelových vedení

    Kabelové izolační materiály jsou hořlavé. Chlorovodík, který se uvolňuje při hoření PVC (nejpopulárnější izolační materiál), způsobuje poškození ocelových, dřevěných, betonových konstrukcí a také ničí elektrické instalace a vybavení.
Výsledkem jsou několikamiliónové škody.
Většina elektrické instalace je vedená na chodbách, které jsou také využívané jako evakuační cesty. V případě požáru elektrické instalace je evakuace ohrožená rychlým vznikem kouře a koncentrace toxických plynů.   Z pohledu pasivní protipožární ochrany se nabízí tři následující řešení:

a) kabelové kanály z desek Promatect vyrobené firmou PROMAT, které chrání vevnitř evakuační cesty při požáru.  Oheň, který vzniká uvnitř kanálu nepronikne ven. Na druhé straně požár na chodbě nepronikne dovnitř kanálu a nedojde k shoření elektrické instalace. Evakuační cesty jsou použitelné i při požáru.

b) samostatné stropní podhledy pro vytvoření dělící „požární zóny“ v mezistropním prostoru. Tento systém nabízí firmy PROMAT, KNAUF a RIGIPS.

c) endotermický protipožární povlak, prodlužující funkčnost kabelů, chránicí před šířením ohně podél instalace a vznikem chlorovodíku. Nátěry jsou nehydroskopické, nestárnoucí, nevyžaduji obnovení, elastické, bez obsahu ředidel, nereagující chemicky s kabelovým izolačním materiálem. Doporučujeme nátěry FLAMMOPLAST vyráběné SVT a FLAMRO BMA vyráběné firmou ROCKWOOL.

 


Zajištění ventilačních systémů

     Protipožární požadavky ohledně ventilačních kanálů se týkají stupně hořlavosti použitých stavebních materiálů a také nehořlavosti těchto kanálů. Pouze schválené a kvalitní materiály mohou zmenšit riziko vzniku a šíření požáru v jiných podlažích a evakuační cesty.
Běžné ventilační kanály z ocelového plechu nesplňují požadavky protipožární ochrany. Ve vysoké teplotě dochází k jejich deformaci, která umožňuje šíření ohně a kouře.


Rozlišujeme dva druhy ochrany ventilačních kanálů:
a) protipožární obložení stávajících ventilačních kanálů sádrokartónem (RIGIPS, KNAUF), silikát-cementovými deskami (PROMAT), minerální vlnou (CONLIT, PAROC);
b)  vytvoření samostatných kanálů z sádrokartónu (KNAUF), silikát-cementových desek (PROMAT) nebo minerální vlny s hliníkovou fólii.Z ekonomického hlediska je lepším řešením zhotovení samostatných ventilačních kanálů.

Zajištěné protipožární ventilační kanály mohou být využívané také jako zařízení pro nucený odvod kouře, které v případě požáru odvádí zplodiny a kouř z chodeb a evakuačních cest.

Ve ventilačních kanálech a ventilačních otvorech jsou umístěny odvětrací klapky a protipožární mřížky.
Aktivace odvětrací klapky se provádí s pomocí vnitřního mechanizmu na základě bombičky, která při vysoké teplotě uvolňuje zavírací mechanizmus. Další možnosti je napojení klapky na elektronický protipožární systém.
Protipožární mřížky jsou výrobky pro jedno použití, které v případě požáru bobtnají a uzavírají ventilační otvor. Mřížky nabízí np. firma Promat.Stavba a nadstavba zábran a protipožárních stěn sádrokartonovými, silikátovými deskami a z minerální vlny.


V technicko-stavební protipožární ochraně rozlišujeme protipožární dělící stěny, nosné stěny, dělící stěny a vnější ochranné stěny. Abychom zabránili šíření požárů, musí tyto stěny zabránit šíření ohně a kouře.
Dodatečně při požárů musí nějaký čas zůstat nezměněná statická funkce těchto stěn.
Dělící stěny mají konstrukci jednovrstvou nebo dvouvrstvou. Využívají ocelový nebo dřevěný skelet. Není problémem montáž protipožárních dveří, kabelových a instalačních zábran, protipožárních klapek. Za účelem zlepšení tepelné a akustické izolace, je možné použít dodatečně minerální vlnu.


Zajištění dilatačních mezer protipožárním tmelem nebo pěnou.

V každé větší betonové stavbě používáme dilatační mezery. Tyto mezery kompenzují pnutí způsobené změnou objemu a deformaci, které jsou výsledkem rozdílu teploty, nerovnoměrné sedání půdy, otřesy nebo tuhnutí betonu.
V mnoha stavebních konstrukcích se vyskytují elastomerové nebo neoprenové kluzné ložiska, které v případě požáru musí být funkční.
V souvislosti s citlivosti teploty použitých umělohmotných materiálů, je nutno použití příslušného obložení z protipožárních desek.
Při montáži protipožárních desek musíme počítat s pohybem stavební konstrukce.Dilatace můžeme zajistit v systému PYRO-SAFE Dylatacja od firmy SVT s využitím specializovaných dílů PROMASEAL od PROMAT nebo při pomoci protipožární pěny PYROPLEX, PROMAT nebo HILTI.Protipožární stavební zámečnictví.

V posledních letech sledujeme razantní nárůst požadavků tykajících se vybavení budov protipožárními uzávěry.
Týká se to nejenom snížení šíření ohně, ale také montáži skleněných výplni zlepšujících orientaci a širších dveřních otvorů, které usnadňují případnou evakuaci.


Důležitým prvkem kromě protipožární funkce je také vzhled a funkční vlastnosti protipožárních uzávěrů.
- ocelové a dřevěné plné dveře;
- ocelové a dřevěné prosklené dceře;
- výkyvné dveře pro kabelové tunely;
- dřevěné, ocelové, profilové dělící stěny;
- revizní klapky.