Aktivní ochrana:

 1. Systémy včasného zjištění vzniku a signalizace požáru:
  - signalizační systémy;
  - měření těsnosti izotopových kouřových čidel;
  - montáž, servis a údržba systému.

 2. Systémy odvádějící kouř a požární plyny:
  - požární klapky a okna;
  - požární ventilátory;
  - automatické zařízení pro odvod kouře;
  - montáž, servis a údržba systému.

 3. Sítě hydrantů:
  - vnitřní a vnější instalace;
  - oprava a údržba sítě;
  - měření výkonnosti hydrantů.

 4. Hasící systémy:
  - tryskové a zadešťovací systémy;
  - systémy s netečnými plyny;
  - systémy CO2
  - montáž, servis a údržba systému.

 5. Systémy měření a zjištění výskytu toxických a výbušných plynů:
  - plynové detektory ve sklepech, skladech, kotelnách;
  - automatické ventilové uzávěry plynu.

 6. Evakuační osvětlení:
  - osvětlovací systémy – havarijní, evakuační;
  - ochranné kryty havarijního osvětlení.

 7. Jiné systémy:
  - systém proti vloupání;
  - docházkové systémy;
  - průmyslová televize;
  - prosvětlovací systémy.

przeciwpozarowe

przeciwpozarowe