Dokumentace a protipožární prevence

01. Posouzení a zpracování požárního nebezpečí ve všech možných objektech.
02. Dodatky k stavebním projektům týkající se protipožární ochrany.
03. Posuzování a schvalování projektové dokumentace z hlediska protipožární ochrany a
      bezpečnosti práce.
04. Návrhy náhradních řešení splňujících podmínky PO.
05. Posouzení stavu zajištění objektů a ploch.
06. Posouzení protipožární ochrany na pracovišti pro pojišťovny.
07. Posouzení evakuačních podmínek a návrhy na odstranění závad.
08. Zhotovení bezpečnostního manuálu.
09. Protipožární školení zaměstnanců a zaměstnavatele.
10. Stanovení požadavků v provozním procesu.
11. Zajištění stálého protipožárního dozoru na pracovišti.
12. Požární řízení.