SPECIALIZACE – Zabezpečení ocelových konstrukcí

     Naše dlouholetá specializace je protipožární a antikorozní ochrana stavebních ocelových konstrukcí.

   Uhlíková ocel je častým a s oblíbeným konstrukčním materiálem.
Ocelové konstrukce, na rozdíl od železobetonových konstrukcí, při ohřevu rychle dosahují v celém průřezu vysoké teploty a následkem snížení tvárnosti a součinitele pružnosti se deformuji. Tyto procesy probíhají již při teplotě 450-550° C.
Tuto hodnotu, u které probíhají změny parametrů, zveme kritická teplota oceli.
Ocelová konstrukce po dosažení této teploty se deformuje, ničí se a s ní také celý objekt.

    Aby se udržela stabilita a odolnost ocelové konstrukce až po uhašení požáru nebo evakuací objektu používáme různé druhy protipožárních zabezpečení. Jejich úkolem je vytvoření takové bariéry, aby i přes rozvinutý požár (teplota kolem 800-1200°C) nedošlo ke kritickým stavům v nosnosti konstrukce.
V závislosti na požadovaném čase, ve kterém má konstrukce zůstat stabilní, přijímáme různé kritické teploty. Jestli nejsou uvedené v projektu, přijímáme pro:

- R15, R30 – 550°C
- R60 – 500°C
- R90, R120, R180, R240 – 450°C

Provádíme zabezpečení v následujících systémech:


Postřikový systém –VERMIPLASTER (výrobce PROTECCIÓN PASIVA 2000, S. L.).

Systém je využíván pro zabezpečení ve třídách ohnivzdorností R30, R60, R90, R120 a R180

   Vermiplaster je novinkou na trhu protipožárního zabezpečení ocelových konstrukcí.
Výrobek Vermiplaster je prášková, jemnozrnná směs na bázi síranu vápenatého vyráběna průmyslně.
Pro snížení hmotnosti se používá rozpinatých surovin. Vylepšený různými přídavnými surovinami za účelem vylepšení mechanických vlastnosti v průběhu míchání s vodou a také pro optimalizaci chemicko-fizyckých vlastnosti výrobku po jeho sloučení a ztvrdnutí na chráněném povrchu. Neobsahuje toxické a nebezpečné látky. Při ohřevu vylučuje vodní páru.

    Vermiplaster se používá mechanicky, nástřikovou metodou při použití speciálního zařízení, které míchá prášek s vodou, a při pomoci stlačeného vzduchu.
Nemůže být nanášen v krajních teplotách (<5°C; >40°C) a v případě nanášení na vnější konstrukce je nutno jej chránit před sluncem a silným větrem.
Vermiplaster se nedoporučuje používat na nezakrytých ocelových konstrukcích a v podmínkách stálé nebo vysoké relativní vlhkosti. V tomto případě doporučujeme na očištěný povrch nanést antikorozní nátěr nebo vodovzdornou barvou za účelem antikorozní ochrany. Nízká vlhkost, vyskytující se uvnitř budov nepůsobí korozně a není třeba nanášet antikorozní nátěr.

    Směs Vermiplaster je vyráběna PROTECCIÓN PASIVA 2000, S. L. v závodech Dos Hermanas (Sevilla) Španělsko.
    Automatizovaná výroba směsi s naprogramovaným přidáváním surovin je garancí neměnné kvality výrobku. Kvalita výroby je stále kontrolována dle normy ISO 90002 a také dle ISO 14001 (ochrana prostředí), postupy jsou schváleny SGS a označeny čísly 010309/S.C. a 030070/MA.

Technické schválení č. AT-15-6607/2005


Systém obložení CONLIT 150 (výrobce ROCKWOOL Polska Sp. z o. o.)
Systém je využíván pro zabezpečení ve třídách ohnivzdorností R30, R60, R90, R120, R180 a R240.

   Systém CONLIT 150 je určen pro protipožární zabezpečení ocelových konstrukcí (sloupy, příhradové nosníky, trámy) se součinitelem průřezu U/a ≤ 300-1 uvnitř budov.
Systém tvoří desky a tvarové součásti z minerální vlny s objemovou hmotnosti 165 kg/m3 , klasifikace hořlavosti A1, teplota spékání vlákna je vyšší než 1000°C a lepidlo Conlit Glue. Dodatečně se můžou používat pomocné části: hřebíky, šrouby.
Desky CONLIT jsou vyráběny ve verzi:
- CONLIT 150 P – bez obkladů;
- CONLIT 150 A/F – s obkladem s hliníkové folie;
- CONLIT 150 W/SCRIM – s obkladem ze skleněné mřížky
(speciální objednávka).

Technické schválení č. AT-15-3339/2005


Systém PAROC FPS 14 (výrobce PAROC GROUP OY AB).

Systém se používá k protipožárnímu zabezpečení v ohnivzdorné třídě R30, R60, R90, R120, R180 a R240.

    Systém PAROC je určen pro protipožární zabezpečení ocelových konstrukcí se součinitelem průřezu U/a ≤ 300-1 uvnitř budov. Systém PAROC FPS 14 tvoří obdélníkové, těsné obaly (skřínková metoda)
Jeho součásti jsou desky z minerální vlny s objemovou hmotnosti 140kg/m3 klasifikace hořlavosti A1, teplota spékání vlákna je vyšší než 750°C a spojovací prvky: spirální vruty, ocelové špendlíky se samojisticími maticemi.

Technické schválení č. AT-15-5489/2002


Systém obložení RUDURIT (výrobce RIGIPS Polska Stawiany, Sp. z o. o.)

Systém RUDURIT se používá k protipožárnímu zabezpečení v ohnivzdorné třídě R30, R60, R90, R120, R180 a R240.

    Systém RIDURIT slouží k protipožárnímu zabezpečení ocelových konstrukcí (sloupy a trámy) se součinitelem průřezu U/a ≤ 300-1 uvnitř budov. Systém RIDURIT tvoří obdélníkové, těsné obaly (skřínková metoda).
Sytém sestává z:
- sádrovláknitých desek RIDURIT – výrobce anglická firma BPB GYPSUM Ltd.;
- ocelových pozinkovaných uhelníků pro upevnění opláštění z desek RIDURIT ke stěnám a stropům
- ocelových pozinkovaných uhelníků pro montáž opláštění
- vrutů a spon pro spojení desek
- spojovacích šroubů pro upevnění uhelníků
- tmelu RIDURIT ke tmelení napojení desek RIDURIT

Technické schválení č. AT-15-4148/00


Systém obložení FIREBOARD (výrobce KNAUF Sp. z o. o.).

Systém se používá k protipožárnímu zabezpečení v ohnivzdorné třídě R30, R60, R90, R120 a R180.

    Systém FIREBOARD slouží k protipožárnímu zabezpečení ocelových konstrukcí (sloupy a trámy) se součinitelem průřezu U/a ≤ 300-1 uvnitř budov. Systém RIDURIT tvoří obdélníkové, těsné obaly (skřínková metoda).
Systém sestává z:
- sádrovláknitých desek FIREBOARD tloušťky 15 mm, 20 mm, 25 mm a 30 mm (výrobce německá firma KNAUF WEST-DEUTSCHE GIPSWERKE);
- ocelových pozinkovaných profilů;
- antikorozních ocelových spon;
- ocelových pozinkovaných příchytek;
- ocelových pozinkovaných uhelníků;
- spojovacích šroubů na plech;
- hmoždinkové vruty;
- tmel KNAUF FIREBOARD SPACHTEL;

Technické schválení č. AT-15-5792/2003


Systém obložení PROMATECT (výrobce PROMAT TOP Sp. z o. o.)

Systém se používá k protipožárnímu zabezpečení v ohnivzdorné třídě R30, R60, R120.

   Systém PROMATECT slouží k protipožárnímu zabezpečení ocelových konstrukcí (sloupy a trámy) se součinitelem průřezu U/a ≤ 300-1 uvnitř budov.
Systém sestává z:
- požárně ochranných silikát-vápenných desek;
- spojovací prvky – spony, vruty.

Technické schválení č. AT-15-3855/99