Služby spojené s hasicími přístroji.

1. Vybavení objektů hasičskými přístroji:
     - hasící přístroje práškové, sněhové;
     - hasící agregáty;
     - hydrantové skřínky s výbavou;
     - khasící deky atd.
2. Údržba hasicích přístrojů přímo u zákazníka:
     - opravy všech atestovaných hasicích přístrojů (servis KZWM
       Siemianowice   Śląskie,  GZWM  Gródków,  PROGAZ  Łódź);
     - výměna hasicího prášků a hasicí pěny;
     - výměna náhradních dílů.
3. Měření   tlaku  a  výkonnosti  vnějších  a  vnitřních   hydrantů
    (povinnost vyplývající z nařízení vlády)
4. Značení evakuačních cest a prostorů dle stávajících  předpisů.
5. Prodej bezpečnostních tabulek, únikového značení apod.