Příprava a vedení investice až po kolaudační řízení s příslušným Hasičským záchranným sborem.

1. Spolupráce s příslušným Hasičským záchranným sborem.
2. Průběžné  reagování  na   doporučení  a  podmínky
    Hasičského záchranného sboru.
3. Zpracování  nezbytné dokumentace pro kolaudační
    řízení.
4. Projednávání   veškerých   odůvodněných  změn  v
    projektu.
5. Projednávání   prováděcích   výkresů   na   základě
    schváleného projektu.
6. Vydávání posudků potvrzujících schválení materiálů
    k používání v protipožární ochraně objektů.
7. Účast v částečném  a celkovém kolaudačním  řízení.
8. Kontrola a kompletace dokumentace nezbytné ke kolaudačnímu řízení z hlediska požární
    bezpečnosti.
9. Pomoc při vedení prací zhotovených investorem až po kolaudační řízení s příslušným
    Hasičským záchranným sborem.

Prioritou je pro nás spokojenost zákazníka, snažíme se vybrat takové řešení, které odpovídá jeho možnostem.