Zabezpieczenia czynne:

 1. Systemy wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru:
  - systemy sygnalizacji pożaru;
  - pomiary szczelności źródeł izotopowych czujników dymu;
  - montaż, serwis i konserwacja systemów.

 2. Systemy usuwające dym i gazy pożarowe:
  - klapy i okna oddymiające;
  - wentylatory oddymiające;
  - automatyka sterująca oddymianiem;
  - montaż, serwis i konserwacja systemów.

 3. Sieci hydrantowe:
  - instalacje zewnętrzne i wewnętrzne;
  - remonty i konserwacje sieci;
  - pomiary wydajności hydrantów.

 4. Stałe urządzenia gaśnicze:
  - systemy tryskaczowe i zraszaczowe;
  - systemy gazów obojętnych;
  - systemy CO2
  - montaż, serwis i konserwacja systemów.

 5. Systemy wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i wybuchowych:
  - detektory gazu w piwnicach, kotłowniach i mieszkaniach;
  - głowice samozamykające instalację gazową.

 6. Oświetlenie ewakuacyjne:
  - systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
  - indywidualne oprawy oświetlenia awaryjnego.

 7. Inne systemy:
  - systemy antywłamaniowe;
  - kontroli dostępu i czasu pracy;
  - telewizja przemysłowa;
  - pasma świetlne i doświetla dachowe.

przeciwpozarowe

przeciwpozarowe