Profilaktyka przeciwpożarowa i dokumentacja

01. Operaty i analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego we wszystkich rodzajach
      obiektów.
02. Aneksy do projektów budowlanych dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
03. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem ppoż i BHP.
04. Ekspertyzy w zakresie możliwości alternatywnego spełnienia wymagań przepisów ppoż.
05. Oceny stanu zabezpieczenia obiektów i terenów.
06. Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu pracy dla potrzeb firm
      ubezpieczeniowych.
07. Oceny warunków ewakuacji oraz wytyczne poprawy.
08. Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa.
09. Szkolenie pracowników i pracodawców w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
10. Ustalanie wymagań w procesach technologicznych.
11. Sprawowanie stałego nadzoru prewencyjnego w zakładach pracy.
12. Dochodzenia pożarowe.