System powłokowy – FLAME STAL - NOWOŚĆ!
(produkcji A+B Polska Sp. z o.o.).

System stosowany jest do zabezpieczeń w klasach odporności ogniowej R15, R30 i R60.

    System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej (kategorie agresywności korozyjnej wg. PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M) pod warunkiem nałożenia jako ostatniej warstwy zestawu farby poliuretanowej, akrylowej lub bez farby nawierzchniowej zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-7324/2007.
Farba Flame Stal jako jedyna na naszym rynku może być nakładana bezpośrednio na powierzchnie ocynkowane.
Flame Stal to farba ognioochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Nakłada się ją na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego, co wpływa na utrzymanie statyki konstrukcji przez określony czas i pozwala na ewakuację ludzi, przeciwdziała rozprzestrzenianiu się ognia i umożliwia podjęcie akcji skutecznego gaszenia pożaru przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa ekipom ratowniczym.

Niewątpliwą zaletą systemu Flame Stal są niewielkie grubości nakładanych powłok, które umożliwiają gładkie wykończenie powierzchni. Warstwa zasadnicza (pęczniejąca) systemu Flame Stal nakładana jest metodą natrysku, pędzlem lub wałkiem. Jej grubość uzależniona jest od wymaganej klasy odporności ogniowej, wskaźnika masywności i przekroju zabezpieczonego elementu.