SPECJALIZACJA - Zabezpieczenia konstrukcji stalowych

     Naszą kilkuletnią specjalizacją jest ochrona przeciwpożarowa i antykorozyjna budowlanych konstrukcji stalowych.

   Stal węglowa jest powszechnie i chętnie stosowanym materiałem konstrukcyjnym.
W odróżnieniu od konstrukcji żelbetowych, konstrukcje stalowe w trakcie ogrzewania bardzo szybko osiągają w całym przekroju wysokie wartości temperaturowe, a wskutek spadku granicy plastyczności i współczynnika sprężystości ulegają odkształceniu. Procesy te zachodzą już w temperaturze 450-550° C.
Wielkość ta, przy której zachodzą zmiany parametrów wytrzymałościowych, nazywa się temperaturą krytyczną stali.
Po osiągnięciu tej temperatury konstrukcja stalowa odkształca się, ulega zniszczeniu, a wraz z nią cały wsparty na niej obiekt.

    Aby utrzymać stabilność i wytrzymałość konstrukcji stalowej aż do ugaszenia pożaru lub do ewakuacji budynku stosujemy różne rodzaje zabezpieczeń ogniochronnych, których zadaniem jest wytworzenie takiej bariery, aby pomimo rozwiniętego pożaru temperatura rzędu 800-1200°C) nie wystąpiły przez określony czas stany graniczne nośności konstrukcji.
W zależności od wymaganego czasu, w którym konstrukcja ma pozostać stabilna przyjmuje się różne temperatury krytyczne. Jeśli nie jest to jednoznacznie określone w projekcie, przyjmujemy dla:

- R15, R30 – 550°C
- R60 – 500°C
- R90, R120, R180, R240 – 450°C


Poza systemem Flame Stal i Vermiplaster, w zabezpieczeniach konstrukcji stalowych wykorzystujemy:

System obudów CONLIT 150 (produkcji ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.).
System stosowany jest do zabezpieczeń w klasach odporności ogniowej R30, R60, R90, R120, R180 i R240.

    System CONLIT 150 służy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych (słupów i dźwigarów kratowych, belek o przekroju pełnościennym) o wskaźniku masywności przekroju U/a ≤ 300-1 wewnątrz budynków.
W jego skład wchodzą płyty i kształtki z wełny mineralnej o gęstości nominalnej 165 kg/m3 klasyfikowanych w klasie A1 jako wyrób niepalny i o temperaturze spiekania włókien powyżej 1000° C oraz specjalny klej Conlit Glue. Dodatkowo stosuje się elemen- ty pomocnicze: szpilki, wkręty, gwoździe montażowe.
Płyty CONLIT produkowane są w dwóch odmianach:
- CONLIT 150 P – bez okładziny;
- CONLIT 150 A/F – z okładziną z folii aluminiowej;
- CONLIT 150 W/SCRIM – z okładziną z siatki z włókna szklanego
  (na specjalne zamówienie).
Aprobata Techniczna o numerze AT-15-3339/2005


System obudów PAROC FPS 14 (produkcji PAROC GROUP OY AB).

System stosowany jest do zabezpieczeń w klasach odporności ogniowej R30, R60, R90, R120, R180 i R240.

    System PAROC FPS 14 służy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych o wskaźniku masywności przekroju U/a ≤ 300-1 wewnątrz budynków. Systemem PAROC FPS 14 są wykonywane zabezpieczenia w postaci prostokątnych, szczelnych osłon (metoda skrzynkowa).
W jego skład wchodzą płyty z wełny mineralnej o gęstości nominalnej 140 kg/m3 klasyfikowanych w klasie A1 jako wyrób niepalny i o temperaturze spiekania włókien powyżej 750°C oraz mechaniczne elementy łączące: wkręty spiralne i szpilki stalowe z nakładkami samozaciskowymi.
Aprobata Techniczna o numerze AT-15-5489/2002


System obudów RIDURIT (produkcji RIGIPS POLSKA Stawiany, Sp. z o.o.).

System stosowany jest do zabezpieczeń w klasach odporności ogniowej R30, R60, R90, R120, R180 i R240.

    System RIDURIT służy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych (belek i słupów) o wskaźniku masywności przekroju U/a ≤ 300-1 wewnątrz budynków. Systemem wykonuje się zabezpieczenia w postaci prostokątnych, szczelnych osłon (metoda skrzynkowa).
System składa się :
- płyt   gipsowych   RIDURIT   produkcji   angielskiej   firmy   BPB
  GYPSUM Ltd.;
- kątowników  z  blachy  ocynkowanej  do  mocowania  obudowy z
  płyt RIDURIT do ścian i stropów;
- kształtowników    stalowych    ocynkowanych    do   montowania
  obudowy;
- wkrętów i zszywek do łączenia obudowy;
- blachowkrętów do mocowania obudowy do kątowników;
- masy  szpachlowej   RIDURIT  do   uszczelniania  połączeń   płyt
  RIDURIT.
Aprobata Techniczna o numerze AT-15-4148/00


System obudów FIREBOARD (produkcji KNAUF Sp. z o.o.).

System stosowany jest do zabezpieczeń w klasach odporności ogniowej R30, R60, R90, R120 i R180.

    System FIREBOARD służy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych (belek i słupów) o wskaźniku masywności przekroju U/a ≤ 300-1 wewnątrz budynków. Systemem wykonuje się zabezpieczenia w postaci prostokątnych, szczelnych osłon metoda skrzynkowa).
System składa się :
- płyt gipsowych FIREBOARD o  grubości 15 mm, 20 mm, 25 mm i
  30 mm  produkcji  niemieckiej  firmy  KNAUF  WEST- DEUTSCHE
  GIPSWERKE;
- kształtowników stalowych ocynkowanych;
- zszywek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie;
- stalowych, ocynkowanych klamer spinających;
- kątowników stalowych ocynkowanych;
- blachowkrętów;
- stalowych wkrętów rozporowych;
- masy szpachlowej KNAUF FIREBOARD SPACHTEL.
Aprobata Techniczna o numerze AT-15-5792/2003


System okładzin PROMATECT (produkcji PROMAT TOP Sp. z o.o.).

System stosowany jest do zabezpieczeń w klasach odporności ogniowej R30, R60 i R120.

    System PROMATECT służy do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych (belek i słupów) o wskaźniku masywności przekroju U/a ≤ 300-1 wewnątrz budynków.
System składa się :
- ogniochronnych płyt silikatowo-cementowych PROMATECT;
- elementów mocujących – zszywek i wkrętów.
Aprobata Techniczna o numerze AT-15-3855/99