O firmie

Firma  Pożarnicza  ANTIDOTUM  powstała  w  1994  roku  w  Cieszynie.
Na początku istnienia zajmowaliśmy się teorią pożarniczą i drobnymi usługami
w   tej   dziedzinie   na   terenie   Śląska   Cieszyńskiego.   Z   biegiem  czasu
postawiliśmy  na  rozwój  wiedzy i praktyki w zakresie kompleksowej ochrony
przeciwpożarowej  obiektów.  Wychodząc  na  przeciw  ciągle  rosnącej liczbie
naszych   Klientów   zainwestowaliśmy   w   niezbędne   szkolenia   dla  kadry
pracowniczej.    Zainwestowaliśmy   w   ruchomy   park   maszynowy,   który
w  niedługim  czasie  zaowocował  wyjściem  naszej  firmy  głęboko  w  rynek
ogólnopolski.   Na  dzień  dzisiejszy  świadczymy  usługi  w  szeroko  pojętym
zakresie  na  całym obszarze  Polski, a także wykonujemy prace za granicami
naszego kraju.
Za  duży  sukces  uważamy  wyspecjalizowanie się  naszej  firmy  w kierunku
kompleksowego  zabezpieczenia  konstrukcji  stalowych.  Za  lata  2004-2007
liczący  się  w  naszym kraju dystrybutor amerykańskiej  farby ogniochronnej firma AFC S.A. Gdańsk podziękowała nam na koniec swojej działalności za największy odbiór Flame Control No 173 w Polsce.
Po jej wycofaniu rozpoczęliśmy współpracę z firmą A+B Polska i pierwszy rok współpracy 2007 zaowocował przyznaniem naszej firmie statusu jej największego odbiorcy produktów ogniochronnych.
    Oprócz wspomnianych powyżej dystrybutorów farb ogniochronnych za odbiór największej na polskim rynku ilości materiałów w okresie do końca 2007 roku podziękowały nam:
-Firma  KNAUF producent w kategorii suchej ogniochronnej zabudowy konstrukcji stalowych
-Firma  BARIL producent profesjonalnych zabezpieczen antykorozyjnych
- Firma  MULTIFARB za całokształt długoletniej współpracy.

Obserwując zadowolenie wśród naszych Szanownych Klientów z zadań wykonanych przez naszą firmę i na ich wyraźne sygnały postanowiliśmy kilka lat temu rozszerzyć nasz profil działalności o kolejne dziedziny w bardziej profesjonalny sposób przez dodatkowe inwestycje w urządzenia i ludzi.
Dzisiaj także z powodzeniem wykonujemy natrysk agregatami materiałów na bazie gipsu i cementu, malujemy nie tylko ogniochronnie ale i wszystko to co nie wymaga odporności ogniowej, np.: ściany.
Ponadto odważnie idziemy w realizację czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych polegających na budowaniu inteligentnych instalacji przeciwpożarowych takich jak: tryskacze, sygnalizacja pożaru czy oddymianie.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że naszym głównym Klientem w tej dziedzinie nieprzerwalnie od 2003 roku jest Fiat Auto Poland. To na ich zlecenie uczestniczmy w ciągłej rozbudowie i modernizacji obu zakładów Fiata w Polsce.

Współpracując z wieloma Klientami staramy się wszystkich traktować wyjątkowo. Jednak w tym miejscu z dumą pragniemy podkreślić, że nie bez przyczyny zaufali nam oprócz tych mniej znanych Ci najwięksi, a wśród nich: Polimex-Mostostal, Mitex, Budimex-Dromex, Strabag, Hochtief, Skanska, RD-BUD.

Za dotychczasową i przyszłą współpracę pragniemy wszystkim podziękować i szczerze wyrazić zaszczyt współpracy. Dzięki naszym dotychczasowym Klientom możemy się rozwijać i proponować nasze usługi innym. Dzięki współpracy z nimi nauczyliśmy się wielu niezbędnych w funkcjonowaniu zachowań, najwyższych standardów pracy, współpracy w szeroko pojętych zespołach, oraz tego co najważniejsze szacunku do konkurencji i do rynku. Dziękując za dotychczasową współpracę polecamy się w dalszym ciągu „Starym Klientom” i zachęcamy „Nowych” do skorzystania z oferty naszych usług.

   Z poważaniem

   Zarząd firmy ANTIDOTUM