Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji do odbioru przez Straż Pożarną

1. Współpraca z właściwymi dla  prowadzonej  inwestycji  jednostkami  organizacyjnymi
    Państwowej Straży Pożarnej;
2. Bieżące reagowanie na sugestie i wymogi Straży Pożarnej;
3. Opracowywanie  koniecznej dokumentacji  niezbędnej
    do przeprowadzenia odbioru.
4. Uzgadnianie  wszelkich   uzasadnionych  zmian w  sto-
    sunku do projektu wykonawczego.
5. Uzgadnianie rysunków wykonawczych  sporządzonych
    na podstawie uzgodnionego  projektu  wykonawczego.
6. Wydawanie  opinii  potwierdzających dopuszczenie  do
    stosowania materiałów i wyrobów mających  wpływ na
   ochronę przeciwpożarową obiektu.
7. Uczestniczenie w odbiorach cząstkowych o końcowych.
8. Sprawdzanie  kompletności  dokumentacji  odbiorowej
    niezbędnej pod względem ochrony  przeciwpożarowej.
9. Pomoc w prowadzeniu wykonanych przez Inwestora prac do odbioru przez Państwową
    Straż Pożarną właściwą dla miejsca prowadzenia inwestycji.

W każdym z powyższych działań sprawą priorytetową jest dla nas dbałość o pełną satysfakcję Klienta poprzez dopasowywanie proponowanych rozwiązań do jego możliwości.