System natryskowy – VERMIPLASTER® (produkcji PROTECCIÓN PASIVA 2000, S.L.).

System stosowany jest do zabezpieczeń w klasach odporności ogniowej R30, R60, R90, R120 i R180.

    VERMIPLASTER® to nowość na rynku zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. Produkt VERMIPLASTER® jest sproszkowaną mieszanką gipsu, wermikulitu i perlitu oraz substancji modyfi-kujących. Po zmieszaniu z wodą stanowi gotowy środek do natrysku na elementy konstrukcyjne. Po związaniu i stwarnieniu zaprawy VERMIPLASTER® powstaje gotowy tynk o właściwościach ogniochronnych.
Do zmniejszenia jego ciężaru używa się minerałów rozprężają- cych. Sprecyzowany różnymi dodatkami w celu ulepszenia zastosowania mechanicznego w momencie rozrabiania z wodą oraz w celu optymalizacji właściwości fizyczno-chemicznych produktu po jego związaniu i utwardzeniu na chronionej powierzchni. Nie zawiera substancji toksycznych ani też niebezpiecznych. W momencie podgrzania wydziela tylko parę wodną. Test nr A8987-B przeprowadzony przez Institute of Occupational Medicine w Edynburgu potwierdza brak azbestu w składnikach produktu.

   Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER® produkowana jest przez firmę PROTECCION PASIVA 2000, S.L. w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Dos Hermanas (Sevilla) w Hiszpanii. Proces produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany, w oparciu o zaprogramowane dozowanie surowców, które gwarantuje niezmienność charakterystyki końcowego produktu. Produkcja podlega ciągłej kontroli zgodnie z polityką jakości wg norm ISO9001:2000 oraz zgodnie z polityką w zakresie ochrony środowiska wg normy ISO14001:1996. Procedury kontrolne uzyskały certyfikaty SGS o numerach 010309/SC i 030070/MA.

    Aplikacja zaprawy VERMIPLASTER® odbywa się mechanicznie, za pomocą specjalnych agregatów pompowo-natryskowych przeznaczonych do natrysku mokrego.
Zabezpieczenie nie powinno być wykonywane w temperaturach skrajnych (<5°C; >40° C) i w przypadku pokrywania elementów zewnętrznych powinien być chroniony przed działaniem słońca i silnego wiatru.
Nie poleca się stosowania VERMIPLASTER® na nieosłoniętych powierzchniach stalowych i w warunkach przypuszczalnej stałej i wysokiej wilgotności względnej lub ciągłej kondensacji; w tych okolicznościach polecamy oczyszczenie i pokrycie powierzchni produktem antykorozyjnym lub farbą wodoodporną w celu uniknięcia oksydacji chronionego elementu.
Niska wilgotność, przyswajalna wewnątrz budynku, nie powoduje korozji i nie wymaga gruntowania.

Wykończenie zaprawy VERMIPLASTER® jest chropowate, natomiast jeśli pojawi się taka potrzeba, powierzchnia może zostać zatarta i wygładzona.

Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER® jest również certyfikowana w Hiszpanii, Czechach, Rumunii, Słowacji oraz Węgrzech. Dodatkowo, VERMIPLASTER® został przebadany pod kątem zastosowania wg:

  • PN-ENV 13381-3:2004 - Zabezpieczenia elementów betonowych
  • PN-EN 1992-1-2:2005. Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (projektowanie z uwagi na warunki pożarowe)

Aprobata Techniczna o numerze AT-15-6607/2005